उमेश यादव बने राजद के प्रखंड अध्यक्ष

समस्तीपुर।प्रखंडकेजितवारपुरचौकपरप्रखंडराष्ट्रीयजनतादलकेपंचायतअध्यक्षएवंप्रखंडप्रतिनिधिकीबैठकहुई।अध्यक्षताप्रखंडनिर्वाचीपदाधिकारीरामबाबूरायतथासंचालनसहनिर्वाचीप्रभारीमो.आफोनेकिया।बैठककेमाध्यमसेसर्वसम्मतिसेप्रखंडराष्ट्रीयजनतादलकेअध्यक्षपदपरउमेशप्रसादयादवउर्फटुनटुनयादवकोनिर्वाचितघोषितकियागया।रामबाबूरायनेउमेशप्रसादयादवकोप्रखंडअध्यक्षकेनिर्वाचनकापत्रदिया।वहीं,विचारविमर्शसेप्रखंडप्रतिनिधियोंकाभीचुनावकियागया।मौकेपरपूर्वमुखियारामप्रसादराय,वरीयराजदनेताजगदीशराय,जिलाराजदप्रवक्ताराकेशकुमारठाकुर,सुरेशराय,मुखियाचंदनकुमार,मुखियामुकेशकुमार,समाजसेवीप्रेमराय,युवाराजदकेप्रदेशराजदनेत्रीपिकीराय,मन्नूपासवान,रामकुमारराय,रवींद्रकुमाररवि,पूर्वमुखियाअर्जुनचौधरी,शिवशंभू,मो.सनाउर्फचीना,जयलालराय,जितेंद्रराय,अशोकसाह,बुलेटकुमार,ज्योतिषमहतो,मनोजपासवान,विमलपासवान,लक्ष्मणपासवान,शिवसागरराय,वशिष्ठराय,मो.बशीरअहमद,मो.आसिफइकबाल,मनोजपटेलआदिमौजूदथे।