शराब के साथ महिला गिरफ्तार

पिपरा:थानाक्षेत्रकेहरिहरपट्टीमेंबेचनेजारहेचुलायशराबकेसाथएकमहिलाकोपुलिसनेधरदबोचा।महिलाकेपाससेपांचलीटरशराबबरामदकीगई।थानाध्यक्षसंतोषकुमारनिरालानेबतायाकिपुलिसकोसूचनामिलीकिहरिहरपट्टीनिवासीविभादेवीकेद्वाराशराबबेचीजारहीहै।जिसपरपुलिसनेछापामारीकरशराबसहितमहिलाकोगिरफ्तारकियाजिसेन्यायिकहिरासतमेंसुपौलभेजदियागया।