शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन

रोहतास।शिक्षकराष्ट्रकीधरोहरहोतेहैं।उनकीसीखवबताएरास्तेपरचलकरहमएकबेहतरनागरिकबनसकतेहैं।एकशिक्षकपूरेसमाजकोशिक्षितकरनेकाकार्यकरताहै।उक्तबातेसर्वोदयहाईस्कूलकेप्रांगणमेंसेवानिवृत्तशिक्षकोंकेसम्मानमेंआयोजितविदाईसमारोहमेंपूर्वमुख्यपार्षदवृजबिहारीप्रसादनेकही।इसअवसरपरसेवानिवृत्तप्रधानध्यापकइश्रावती¨सह,शिक्षकरामप्रवेश¨सह,रामचंद्र¨सह,जगदीशरायकोअंगवस्त्रसमेतअन्यउपहारदेभावभीनीविदाईदीगई।अध्यक्षतापूर्वशिक्षककृष्ण¨सहवमंचसंचालनभूपेंद्रनारायण¨सहनेकिया।इसमौकेपरशिक्षकअमरेंद्रनारायण¨सह,सुरेश¨सह,सरोजकुमार,सतेन्द्रतिवारी,शिवप्रसाद¨सह,प्रवीण¨सह,मो.अखलाख,अशोककुमार,दिनेश¨सहकनककुमारी,किरणकुमार,रेखाकुमारी,बंदनाकुमारी,मंजूरआलम,इमत्याजअलीसहितअन्यमौजूदथे।