शिक्षा जीवन का अहम पहलू है: डॉ. नीरा

चंदवारा(कोडरमा):चंदवारास्थितकैंब्रिजएकेडमीकावार्षिकउत्सवगुरुवारकोधूमधामसेमनायागया।कार्यक्रमकाउद्घाटनशिक्षामंत्रीडॉ.नीरायादव,मुखियाधीरजकुमारनेसंयुक्तरूपसेदीपप्रज्वलितकरकिया।

कार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएमंत्रीनीरायादवनेकहाकिशिक्षाजीवनकाअहमपहलूहै।समाजकेविकासकेलिएशिक्षाबहुतजरूरीहै।इसदौरानस्कूलीबच्चोंकेद्वाराएकसेबढ़करएकसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकियागया।

इसमौकेपरस्कूलकेनिदेशकमहबूबआलम,प्राचार्यरंजीतपांडेय,अमितकुमार,पूनमदेवी,निशाकुमारी,प्रदीपराणा,विकासकुमार,श्रीकांतपांडे,द्वारिकाप्रसादराणाआदिमौजूदथे।