साहित्य से ही समाज में आ सकता है परिवर्तन

सीतामढ़ी।पुपरीमेंहिन्दी-उर्दूएकतामंच,प्रगतिशीललेखकसंघऔरअम्बालिकात्रैमासिककेसंयुक्ततत्वावधानमेंरविवारकोडीएवीविद्यालयकेसभागारमेसाहित्योत्सवसहलोकार्पणसमारोहकाआयोजनकियागया।जिसकाशुभारंभस्कूलीछात्राओंद्वारामहिषासुरमर्दनीकीझांकीप्रस्तुतकरऔरमुख्यअतिथिएसडीओधनंजयकुमार,विशिष्टअतिथिडीएसपीसंजयकुमारपांडेय,रेडक्रॉसजिलाउपशाखासचिवअतुलकुमार,प्राचार्यप्रशांतगिरीद्वारादीपप्रज्वलितकरकियागया।समारोहमेंसाहित्यकाररामबाबूनीरवद्वारापुपरीसेप्रकाशितत्रैमासिकपत्रिकाअम्बालिकाऔरदरकतीदीवारेंकाविधिवतलोकार्पणकियागया।इसअवसरपरसमारोहकोसंबोधितकरतेहुएमुख्यअतिथिएसडीओनेसमाजिकबिखरावमेंसाहित्यकीभूमिकापरचर्चाकी।कहाकिसाहित्यसमाजकोआइनादिखाताहै।आजलोगोंमेसंवेदनाएंकमहोतीजारहीहैऔरइसकारणरिश्तामेंबिखरावहीनहींकईसारीसमस्याएंजन्मलेनेलगीहै।ऐसेमेंसाहित्यसेभीसमाजकोजागृतकरपरिवर्तनलायाजासकताहै।डीएसपीनेसंवेदनाकोईश्वरकावरदानबताया।कहाकिईश्वरनेइसपृथ्वीपरआध्यात्मऔरविज्ञानंबनाया।लेकिनसच्चाईयहहैकिविज्ञानंतोड़नेकाकामकरतीहैऔरआध्यात्मजोड़ताहै।उन्होंनेदरकतीदीवारेपुस्तकमेंवर्णिततथ्योंमेंसामाजिकसंवेदनाएंसेजुड़ेमुद्देरखनेकेलिएसाहित्यकारनीरवकीतारीफकी।समारोहकोप्राचार्यगिरीनेभीसंबोधितकिया।संचालन

आसिफकरीमतथायुएसकरूणाकरनेकी।मौकेपरशैलदेवी,डॉ.मनोजकुमार,अरूणमाया,रघुनाथप्रसाद,इन्दू¨सहनवीन,प्रमोदप्रिदर्शी,प्रीतिसुमन,जयाझासुरभि,लक्ष्मीनारायणप्रसाद,प्रकाशमोहनमिश्रा,कमलएकलव्य,खुशदिलमौलानगरी,भगवतीचरणभारती,आशीषरंजन,राहुलचौधरी,संजयकुमार,नैनासाहूसमेतसैकड़ोलोगमौजूदथे।