प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के लिए किया जनसंपर्क

संतकबीरनगर:भाजपामहिलामोर्चाकीपूर्वप्रदेशमंत्रीनीतूसिंहनेकहाकिभाजपाकीसरकारोंनेजोकरकेदिखाया,वहआजतककोईनहींकरसका।गोरखपुरमेंप्रधानमंत्रीकाकार्यक्रमऐतिहासिकहोगा।इसमेंरिकार्डभीड़जुटेगी,इसेआगेकोईतोड़नहींसकेगा।

मंगलवारकोगोरखपुरमेंएम्सऔरखादकारखानेकालोकार्पणकरनेआरहेप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेकार्यक्रमकोसफलबनानेकेलिएरविवारकोनीतूसिंहकेनेतृत्वमेंभाजपाकार्यकर्ताओंनेजनसंपर्कअभियानचलाया।घर-घरजाकरसभीकोसरकारकीउपलब्धियांबतानेकेसाथहीगोरखपुरपहुंचनेकाआह्वानकिया।वाहनप्रमुखोंकोजिम्मेदारीदेकरसभीकोकार्यक्रमस्थलतकपहुंचानेऔरलेजानेकोकहागया।इसकेलिएमोबाइलनंबरलेकरतैयारीपूरीकरनेकोकहागया।इसमौकेपरमंडलअध्यक्षहरिशंकरनिषाद,शक्तिमणि,आशीषसिंह,जिलामंत्रीअरुणसिंह,परमात्मासिंह,कमलायादव,संदीपतिवारी,अमरसिंह,प्रशांतश्रीवास्तवसमेतअनेककार्यकर्तामौजूदरहे।प्रधानमंत्रीकेकार्यक्रममेंलोगोंसेपहुंचनेकीअपील

संतकबीरनगर:भारतीयजनतापार्टीतामेश्वरनाथमंडलकीबैठकरविवारकोकटाईचौराहापरहुई।गोरखपुरमेंसातदिसंबरकोप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेकार्यक्रमपरचर्चाहुई।अधिकाधिकसंख्यामेंलोगोंकीउपस्थितिसुनिश्चितकरानेकीअपीलकीगई।

बतौरमुख्यअतिथिवरिष्ठनेताराकेशमिश्रनेकहाकिसातदिसंबरकोप्रधानमंत्रीगोरखपुरखादकारखानावएम्सकालोकार्पणकरेंगे।इसऐतिहासिकक्षणकेसाक्षीबननेकेलिएसभीलोगगोरखपुरपहुंचे।भाजपापुन:प्रदेशमेंपूर्णबहुमतकीसरकारबनाएगी।तीनकृषिकानूनकेवापसीकेबादविपक्षमुद्दाविहीनहोकरअनर्गलबयानबाजीकररहाहै।इसअवसरपरविश्वजीतचतुर्वेदी,मधुसूदनओझा,महामंत्रीसुरेशविश्वकर्मा,विशुनदेवतिवारी,प्रदीपसिंह,रामबृक्षअग्रहरि,इन्द्रजीत,विपिनअग्रहरि,रामतेज,राजमनचौधरी,दिलीपमिश्र,अश्विनीतिवारी,जनार्दनसाहनी,वीरेंद्रचौहान,रामविमलउपाध्याय,अखिलेशचौधरी,रत्नेश्वरशुक्लआदिउपस्थितथे।