फिजिकल कोर्ट शुरू करने की अधिवक्ता संघ ने की मांग

जागरणसंवाददाता,बोकारो:वर्चुअलकोर्टकीजगहअबफिजिकलकोर्टकाकामशुरूहोनाचाहिए।फिजिकलकोर्टकीकार्रवाईशुरूनहींहोनेसेकईन्यायिककार्यनहींहोपारहाहै।वर्तमानमेंजमानतकेअलावाअपीलवरिवीजनपरसुनवाईहोरहीहै।केसचार्ज,बयान,बहसवअन्यविधिककार्यरुकाहुआहै।इससेएकओरमुवक्किलोंकोन्यायनहींमिलपारहाहैतोदूसरीओरअधिवक्ताकेअलावाउनकेलिपिकोंकीआर्थिकस्थितिभीखराबहोगईहै।यहचर्चाशनिवारकोजिलाअधिवक्तासंघकीकार्यकारिणीकीहुईबैठकमेंहुई।

संघकेसंयुक्तसचिवपुस्तकालयमहेशचौधरीनेबतायाकिबैठकमेंफिजिकलकोर्टशुरूकरनेकाप्रस्तावसर्वसम्मतिसेपासकियागया।कहागयाकिस्टेटबारकौंसिलकोयहांपारितप्रस्तावभेजाजाए।अधिवक्ताओंकीइसभावनासेहाईकोर्टकोअवगतकरानेकाअनुरोधभीकौंसिलसेहो।

बैठकमेंअध्यक्षबद्रीप्रसादसाव,उपाध्यक्षउषाश्रीवास्तव,महासचिवमृत्युंजयकुमारश्रीवास्तव,कोषाध्यक्षबिनोदकुमारसिंह,सहायककोषाध्यक्षदिनेशकुमारशर्मा,संयुक्तसचिवप्रशासनकुमारीसीतासती,संयुक्तसचिवपुस्तकालयमहेशचौधरी,कार्यकारिणीसदस्यनवीनकुमार,राजेशदुबे,रुपेशकुमार,विकासतापड़िया,राहुलगिरि,बिनोदगुड़िया,मृत्युंजयकुमारमल्लिकसमेतअन्यथे।

इधरराज्यभरमेंफिजिकलकोर्टशुरूकरनेकीमांगकोलेकरसोमवारकोरांचीमेंस्टेटबारकाउंसिलकीबैठकहुई।बैठकमेंयहनिर्णयलियागयाकिहाईकोर्टकेमुख्यन्यायाधीशकोफिजिकलकोर्टशुरूकरनेकोलेकरएकज्ञापनदियाजाएगा।वर्चुअलकोर्टकीवजहसेअधिवक्ताओंकोहोनेवालीदिक्कतोंकेबारेमेंभीजानकारीदीजाएगी।