निस्स्वार्थ मानव सेवा ही लोरिक विचार मंच का मुख्य उद्देश्य

सुपौल।जिलामुख्यालयस्थितबीबीसीकॉलेजसभागारमेंरविवारकोलोरिकविचारमंचकेतत्वावधानमेंसंगठनविस्तारकोलेकरआवश्यकबैठकहुई।बैठककीअध्यक्षताकरतेहुएमंचकेसंस्थापकप्रदेशसंयोजकडॉ.अमनकुमारनेकहाकिलोरिकविचारमंचसामाजिकववैचारिकसंगठनहै।इसकामूलउद्देश्यमानवकेलिएनि:स्वार्थसेवाकरनाहै।संगठनअपनेक्रियाकलापकेद्वारायुवाकोइंसानियतकासच्चासिपाहीतैयारकरनेकाकार्यकरेगा।आजवीरलोरिककेविचारकोआत्मसातकरसामाजिककुरीतिरहितसमाजबनानेकीजरूरतहै।दबे-कुचले,शोषित-वंचितऔरउपेक्षितलोगोंकेलिएसाधन-संपन्न,बुद्धिजीवीवसमाजसेवीकोखादबननेकीजरूरतहै।कहाकिमंचवैज्ञानिक²ष्टिकोणकोबढ़ावादेतेहुएसभीभेदभावकोसमाप्तकरआपसीभाईचाराकेसाथनशामुक्तएवंसामाजिककुरीतिरहितसमाजकीस्थापनाकरनेमेंपूर्णविश्वासकरताहै।मंचलोरिककेविचारकोजन-जनमेंपहुंचाकरदुनियांकोएकपरिवारबनानेमेंविश्वासरखतीहै।समाजसेवाकीभावनासेओत-प्रोतकिसीभीधर्मकेलोगसंगठनकेसदस्यबनसकतेहैं।संगठनकाविस्तारकरतेहुएलोरिकविचारमंचकाप्रदेशप्रधानमहासचिवसुधीरमिश्र,प्रदेशसचिवनरेशकुमारराम,शशिमंडल,मनोजयादव,प्रदेशसहसंयोजकगोपालक्रांति,चंदेश्वरीयादव,रामसागर¨सह,अरविन्दमेहता,प्रदेशउपाध्यक्षछविकांतमेहता,मनीषकुमारबर्मा,मणिलाल,नागमणिचौधरी,सुभाषकुमारसुमन,प्रदेशप्रवक्ताअशोकयादव,प्रवीणगो¨वद,सुरेन्द्रकुमारश्यामल,ओमप्रकाशयादव,सिकेंद्रयादव,प्रदेशकोषाध्यक्षशम्भूयादव,प्रदेशमहासचिवमदनमेहता,रामविलासयादव,अरुणआनंद,नंदलालमंडल,फुलेन्द्रयादव,परमानंदकुमारपप्पू,प्रदेशसंगठनसचिवसुधीरयादव,ललनकुमारयादव,सुभाषकुमारसुमन,हरिबोलयादव,तरुणकुमारप्रदेशसहसंरक्षकसंतजयनारायणयादव,महेंद्रयादव,देवेंद्रयादव,शिवनारायणयादव,खट्टरयादव,मिडियाप्रभारीप्रीतमकुमारचौधरीप्रदेशकार्यकारणीसदस्यपवनसाह,ललितयादव,अमरकुमारझा,चंदेश्वरीसादा,गजेन्द्रयादवकोबनायागया।वहींजिलाध्यक्षकीकमानसुपौलनरेशयादव,मधेपुराउमेशयादव,सहरसाकृष्णशेखर,अररियाराजकिशोरयादव,खगड़ियासंजीवमेहता,समस्तीपुररामकुमारसहनी,दरभंगाराजूमिश्रा,पटनाधनंजययादव,जहानाबादमहेंद्रयादव,भोजपुरअंजययादव,भागलपुरहितेषकुमार,गयाअशोकरामकोसर्वसम्मतिसेमनोनीतकियागया।