मेधावी छात्र-छात्राओं को ट्राफी देकर किया सम्मानित

जेएनएन,सहारनपुर।इंद्रप्रस्थइंस्टिट्यूटआफमैनेजमेंटएंडटेक्नोलाजीकालेजकोटामेंबीबीएकेमेधावीछात्र-छात्राओंकोसंस्थासचिवईशुमित्तलएवंनिदेशकडा.सम्राटसिंहनेट्राफीदेकरसम्मानितकिया।बीबीएकीविभागाध्यक्षशालिनीकारवालनेछात्रोंसेकहाकिकठिनपरिश्रमहीसफलताकीकुंजीहैजितनाबड़ासंघर्षहोगाजीतभीउतनीहीबड़ीहोगी।बीबीएप्रथमवर्षकीशफकनाजकोप्रथमस्थान,आस्थाबजाजकोद्वितीयएवंनशराकोतृतीयस्थानआनेपरपुरस्कृतकियागया।बीबीएकेतृतीयसेमेस्टरकीअनुराधात्यागीकोप्रथमविप्रात्यागीकोद्वितीयएवंनंदनीकोतृतीयस्थानपरपुरस्कृतकियागया।बीबीएपंचमसेमेस्टरमेंप्रथमस्थानपरसौरभवोहरा,द्वितीयस्थानपरलकीतकोपुरस्कृतकियागया।कार्यक्रममेंअनुजसिंह,अमितचौहान,डा.कमलकृष्णसिंह,आशुतोषगुप्ता,राहुलराजपूत,दीक्षासिंह,साक्षीजैन,सूर्यकांत,भानुप्रताप,अंकितमैनवाल,सुविधा,वीएसकुशवाह,अरविदराठी,स्वीटीमलिकआदिउपस्थितरहे।

स्कूलखुलनेकीघोषणासेसंचालकखुश

गंगोह।प्रदेशसरकारद्वारा16अगस्तसेकालेजखोलेजानेकेफैसलेकास्कूलसंचालकों,अभिभावकोंनेस्वागतकियाहै।आशाजताईजारहीहैकिशीघ्रहीपढ़ाईकाकार्यपटरीपरआजाएगा।

लंबेसमयसेस्कूलकालेजबंदरहनेसेछात्र-छात्राओंकोकेवलआनलाइनपढ़ाईकाहीसहारामिलाहुआथा।छात्र-छात्राओंकीपढ़ाईनछूटेइसलिएसरकारनेभीआनलाइनपढ़ाईकीइजाजतदेरखीथी।विद्यालयबंदरहनेसेइनकेसंचालकपरेशानथे।22मार्च2020सेअबतककेवलअक्तूबरमाहमेंलगभगएकमाहहीस्कूलखुलपाएथे।स्कूलबंदरहनेसेछोटीक्लासकेबच्चोंकीपढ़ाईप्रभावितहुईलेकिनसंभावनाहैकिजल्दीहीसबकुछठीकहोजाएगा।पुस्तकविक्रेताओंपरभीस्कूलबंदरहनेकाअसरपड़ाथा।सोमवारकोसरकारद्वारा16अगस्तसेकोरोनागाइडलाइनकेपालनकीबाध्यताकेसाथकक्षा9से12तककीक्लासोंको50प्रतिशतउपस्थितिकेसाथअनुमतिदीहै।सरकारकेइसनिर्णयकास्कूलसंचालकों,अभिभावकों,पुस्तकविक्रेताओंवस्कूलसंचालकोंनेभीस्वागतकियाहे।नामदेवपब्लिकस्कूलकेडायरेक्टरपंकजराजपूत,श्रीजगन्नाथसरस्वतीविद्यामंदिरइंटरकालेजकेप्रबंधकनीरजअग्रवाल,गीताज्ञानसंस्कारएकेडमीकेप्रबंधकराकेशतायलवरामकृष्णमेहताइंटरकालेजकेकार्यवाहकअध्यक्षप्रदीपतायलनेसरकारकेफैसलेकास्वागतकरतेहुएकहाकिअबछात्र-छात्राओंकीपढ़ाईऔरज्यादागतिपकड़सकेगी।पुस्तकविक्रेतासुनीलअग्रवाल,राजेशगोयल,रविद्रगुप्ता,अभिभावकमनोजगोयल,दीपकमित्तल,अरविदटेबक,रितेशवर्माआदिनेभीसरकारकेइसनिर्णयकास्वागतकियाहै।