हत्या के विरोध में निकाला आक्रोश मार्च

हाजीपुर।युवासमाजसेवीवटेंपोस्टैंडसंचालकसंजीवकुमारसिन्हाकीहत्याकेविरोधमेंलोगोंकागुस्साथमनेकानामनहींलेरहाहै।बुधवारकोविभिन्नसंगठनोंनेशहरमेंआक्रोशमार्चवकैंडलमार्चनिकालकरअपराधियोंकीअविलंबगिरफ्तारकीमांगकी।अपराधमुक्तवैशालीसंघर्षमोर्चाकेबैनरतलेबुधवारकीशामविभिन्नसंगठनोंसेजुड़ेसैकड़ोंलोगोंनेनगरकेयादवचौकस्थितइंडोरस्टेडियमसेआक्रोशमार्चनिकाला।विभिन्नचौक-चौराहोंसेहोतेहुएआक्रोशमार्चएसडीओरोडस्थितएसपीआवासपहुंचा।वहांमोर्चाकेप्रतिनिधिमंडलनेएसपीकोज्ञापनसौंपकरहत्यारोंकीअविलंबगिरफ्तारीवपरिजनोंकोपर्याप्तसुरक्षामुहैयाकरानेव25लाखरुपयेकामुआवजादिलानेकीमांगकी।आक्रोशमार्चमेंअजीतकुमार¨सह,रामेश्वरराय,किशलयकिशोर,नवनीतकुमार,राकेशयादव,मनोजशुक्ला,कमलप्रसादकुशवाहा,निकेतकुमारडब्लू,रविरंजन,राजनकुंद्रा,संतोषकुमारराय,¨प्रस¨सहराजपूत,गुरु¨सह,कुंदनचौधरीआदिशामिलथे।