होली क्रॉस की श्रुति व विश्वनाथ सेकंड जिला टापर

बोकारो:12वींकेबाद10वींमेंभीहोलीक्रासस्कूलकेबच्चोंनेबेहतरप्रदर्शनकियाहै।स्कूलकेशतप्रतिशतछात्रोंनेसफलताप्राप्तकीहै।स्कूलकीश्रुतिसिन्हावक्रिशविश्वनाथने98.4प्रतिशतअंकप्राप्तकरस्कूलटॉपकिया।दोनोंजिलास्तरपरसेकंडटॉपररहेहैं।विद्यालयकीप्राचार्यासिस्टरकमलानेछात्रोंकोबधाईदी।अनिर्वानमुखर्जीको98.2प्रतिशत,अमनअग्रवालको97.6प्रतिशत,अबीरदासको96.6प्रतिशत,समीक्षाको96.4प्रतिशत,स्वागतसिन्हाको95.8प्रतिशत,सुभांगीपण्डेयको95.6प्रतिशत,स्नेहादासको95.4प्रतिशत,कशिशकिशोरको95.2,स्निग्धावर्मा95.2,स्तुतिसोरेनको94.8प्रतिशत,अमनकुमारको94.8,अनुभवप्रकाशको94.8,अमिकारानीको94.4,दीक्षाशाहीको94.4,सदफकौशरको94.4प्रतिशत,दर्शनकुमारको94.2,रोहनकुमारको94.2,श्रेयासुमनको94,सृष्टिकुमारको94,मासूममुस्कानको94,बॉबीको93.8,अभिषेकराजहंसको93.8,विश्वजीतमिश्राको93.6,हर्षकुमारको93.6प्रतिशत,आर्यनकुमारसिंहको93प्रतिशत,दुपेशकुमारनायकको93प्रतिशत,स्वेताकुमारीको92.8,राहुलराजको92.6,अपूर्वामुखर्जीको92.4,अंशुप्रियाको91.8,सुजलकुमारअग्रवालको91.6,प्रियाचटर्जीको90.8,आयुषराजको90.6,अनिकेतपांडेयको90.4,शिवांगको90.4,सरफराजआलमको90.2,आदित्यप्रकाशको90प्रतिशतअंकप्राप्तहुआहै।95प्रतिशतसेअधिकअंकलानेवालेछात्रोंकोमासिकशुल्कमें75प्रतिशतकीछूटदीजाएगी।सिस्टरकमलानेविद्यालयपहुंचेछात्रोंकोबधाईदी।

लोकसभाचुनावऔरक्रिकेटसेसंबंधितअपडेटपानेकेलिएडाउनलोडकरेंजागरणएप