डीसीए ब्लू बना चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता

नवादा।हरिश्चंद्रस्टेडियममेंआयोजितचैंपियंसट्रॉफीअंडर16काफाइनलमुकाबलाबुधवारकोडीसीएब्लूऔरडीसीएयेलोकेबीचखेलागया।जिसमेंडीसीएब्लूनेयेलोको68रनोंसेहराकरट्रॉफीपरकब्जाजमाया।सुबहमेंडीसीएब्लूकेकप्ताननेटॉसजीतकरपहलेबल्लेबाजीकरनेकानिर्णयलियाऔरनिर्धारित30ओवरोंमें9विकेटखोकर178रनबनाए।जिसमेंकप्तानसुमनसौरभनेशानदार58,विक्रमने44,शिवमपटेलने17औरराजकुमारने14रनोंकामहत्वपूर्णयोगदानदिया।डीसीएयेलोकीओरसेगुलशननेचारऔरसुमनकुमारवपीयूषकुमारमिश्रानेदो-दोविकेटलिए।बड़ेलक्ष्यकापीछाकरनेउतरीडीसीएयेलोकीटीमपूरीतरहसेधराशाईहोगईएवं30ओवरोंमें9विकेटखोकरकेवल110रनहीबनासकी।जिसमेंरोहितके20औरहर्षके25रनमहत्वपूर्णथे।डीसीएब्लूकीओरसेअनमोलनेपांचऔरसुमनसौरवनेएकविकेटलिए।

खिलाड़ियोंकोकियागयापुरस्कृत

-डीसीएब्लूनेफाइनलमैचको68रनोंसेजीतकरचैंपियंसट्रॉफीकेप्रथमविजेताहोनेकागौरवप्राप्तकिया।फाइनलमैचकेदौरानमुख्यअतिथिकेरूपमेंएएसपीअभियानकुमारआलोकवसदरअनुमंडलपदाधिकारीअनुकुमारनेखिलाड़ियोंकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएकुछजरूरीटिप्सदिए।डीसीएब्लूकेकुमारअनमोलकोमैनऑफदमैच,डीसीएब्लूकेकप्तानसुमनसौरवकोमैनऑफदसीरीजकाअवार्डदियागया।वहींबेस्टबैट्समैनकाअवार्डडीसीएब्लूकेकप्तानसुमनसौरव,बेस्टगेंदबाजडीसीएरेडकेअदनानतनवीर,इमर्जिंगप्लेयरऑफटूर्नामेंटडीसीएयेलोकेकुमारहर्षकोदियागया।इसमैचकेअंपायरअजयकुमारएवंश्यामदेवमोदीथे।जबकिस्कोररकेरूपमेंकुमारअभिषेकअपनीभूमिकानिभारहेथे।

-मौकेपरजिलाक्रिकेटएसोसिएशनकेअध्यक्षरोहितसिन्हा,सचिवमनीषआनंद,उपाध्यक्षरंजीतपटेल,कोषाध्यक्षयशवन्तसिन्हा,राजेशकुमारमुरारी,प्रशांतरॉय,सुभाषप्रसाद,सुरेशयादव,मनीषगोविद,आशिषपटेल,विकासकुमार,राजेशकुमार,रोशनकुमारअवधेशकुमारआदिमौजूदथे।