डीएवी स्कूल अबोहर व हरीपुरा ने जीती ओवरआल ट्रॉफी

जागरणसंवाददाता,अबोहर:डीएवीकॉलेजअबोहरनेप्राचार्यडॉ.राजेशकुमारमहाजनकेनिर्देशनमेंविद्यार्थियोंकीबहुमुखीप्रतिभाकोनिखारनेकेलिएएकदिवसीयसांस्कृतिकयुवकमेलेकाआयोजनकिया।कार्यक्रमकाशुभारंभदीपप्रज्ज्वलनवडीएवीगायनसेहुआ।मेहमानोंकास्वागतकरतेहुएप्राचार्यडॉ.राजेशकुमारमहाजननेबतायाकिइसमेलेकेआयोजनकाउद्देश्यस्कूलोंकेबच्चोंकोऐसामंचप्रदानकरनाहैजिससेशिक्षाकेसाथ-साथअन्यरचनात्मकगतिविधियोंकेप्रतिभीउनमेंरुचिउत्पन्नहो।इसमेलेमेंविभिन्नस्कूलोंकेसैकड़ोंविद्यार्थियोंनेअपनीप्रतिभाकापरिचयदिया।कहानीलेखनमेंनोबलजीतकौरएसजीजेडीएवीस्कूलहरीपुरानेप्रथम,हर्ष,ब्रह्मऋषिमिशनस्कूलनेद्वितीयवआस्थाडिवाइनलाइटस्कूलनेतृतीयस्थान,कवितालेखनमेंप्रेरितएलआरएसडीएवीस्कूलअबोहरनेप्रथम,अनिशानवयुगस्कूलनेद्वितीय,उषा,सिंहसभास्कूलनेतृतीयस्थान,कविता-पाठमेंकमलजीतकौर,सिंहसभास्कूलनेप्रथम,अर्पनजोतकौर,एसजीजेडीएवीस्कूलहरीपुरानेद्वितीय,निशा,गुरुनानकएवीपब्लिकस्कूलनेतृतीयस्थानपाया।भाषणप्रतियोगितामेंशालू,एसजीजेडीएवीस्कूलहरीपुरानेप्रथम,रितिकासिडानाएलआरएसडीएवीस्कूलअबोहरनेद्वितीय,कीर्ति,सिंहसभास्कूलनेतीसरास्थान,लोकगीतमेंमोनूकुमारनवयुगस्कूलनेप्रथम,अर्शदीपकौर,सिंहसभास्कूलनेद्वितीय,धर्मप्रीतसिंहशिवालिकपब्लिकस्कूलनेतीसरास्थानपाया।

रंगोलीमेंनिहारिकाएलआरएसडीएवीस्कूलअबोहरनेप्रथम,साहिल,इकजोतस्कूलनेदूसरा,नवलीनकौर,ब्रह्मऋषिमिशनस्कूलनेतीसरा,सोलोडांसमेंप्रकीरतब्रह्मऋषिमिशनस्कूलनेप्रथम,मोहितभारतीयहाईस्कूलनेदूसरा,शिवसेन,गुरुनानकएवीपब्लिकस्कूलनेतीसरा,ग्रुपडांसमेंसनबीमपब्लिकस्कूलनेप्रथम,प्रबोधपब्लिकस्कूलनेदूसरावतीसरास्थानप्राप्तकिया।ओवरऑलट्रॉफीसंयुक्तरूपसेएलआरएसडीएवीस्कूलअबोहर,एसजीजेडीएवीस्कूलहरीपुरानेजीती।डीनप्रो.बी.एस.भुल्लरनेआएहुएस्कूलोंकेविद्यार्थियोंऔरअध्यापकोंकाधन्यवादकरतेहुएभविष्यमेंभीऐसेआयोजनकरनेकीप्रतिबद्धताप्रदर्शितकी।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!