चर्चित शिक्षक, प्रखर चितक व लोकप्रिय समाजसेवी थे रामनारायण बाबू

समस्तीपुर।जितवारपुरसेवासमितिकीओरसेराष्ट्रपतिपुरस्कारप्राप्तशिक्षकवसमाजसेवीस्व.रामनारायणरायकीपांचवीपुण्यतिथिपरश्रद्धांजलिसभाकीगई।अध्यक्षताट्रेडयूनियननेतारामस्वार्थरायनेकी।संचालनसाहित्यकाररामाश्रयरायराकेशनेकिया।बिहारवित्तसेवाकेपूर्वअधिकारीवराजदजिलाध्यक्षराजेन्द्रसहनीनेकहाकिफिसलनभरेवर्तमानदौरमेंकेवलशिक्षकहीअपनीसच्चीनिष्ठा,योग्यताऔरक्षमतासेदेशकेभविष्यकानिर्माणकरनेमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभासकतेहैं।इसकार्यकोरामनारायणबाबूनेबखूबीअंजामदियाथा।साहित्यकारराजकुमारराय''राजेश''नेकहाकिस्व.रायएकचर्चितशिक्षक,ओजस्वीवक्ता,प्रखरचितकवलोकप्रियसमाजसेवीथे।शिक्षाविदप्रोफेसरदिनेश्वरयादव,राजदप्रवक्ताराकेशकुमारठाकुर,समाजसेवीअमलेन्दुकुमार,ई.?हरेकृष्णरजक,शिक्षकसंघकेप्रांतीयनेतारजनीशकुमार,राष्ट्रीयशैक्षणिकमहासंघबेगूसरायकेजिलाध्यक्षप्रशांतकुमार,समाजसेवीआर.पी.राय,उधोराय,रंजीतकुमाररम्भू,मनोजकुमारराय,शिक्षकवीरेन्द्रकुमार,नन्दलालसहनी,रोशनकुमार,आलोककुमारआदिनेसम्बोधितकिया।धन्यवादज्ञापनस्वर्गीयरायकेशिक्षकपुत्ररजनीशकुमारनेकिया।दूसरीओरभारतस्काउटऔरगाइडकीओरसेभीअपनेदिवंगतसचिवकोश्रद्धांजलिदीगई।जिलामुख्यआयुक्तउमाकांतचौधरीनेउनकेकृतित्वऔरव्यक्तित्वपरप्रकाशडालतेहुएकहाकिस्व.रामनारायणरायजीवनपर्यंतसामाजिकउत्थानमेंलगेरहे।वर्तमानजिलासचिवमदनमोहनरायनेउन्हेंजीवंतपुरुषकहा।मौकेपरमो.वसीइमाम,डॉदुर्गानंदचौधरी,शिक्षकनेतासिद्धार्थशंकर,विनोदचौहान,राजकरणकुमार,शम्सतबरेज,स्काउटमास्टरअजयकुमारअजनबी,संजयझा,ओमप्रकाशसमदर्शी,राहुलकुमार,गाइडकैप्टनपिकीकुमारी,अमृताकुमारी,सुषमासिन्हाराज्यकार्यकारिणीसदस्यश्रीअनिताकुमारीस्टेटएक्सक्यूटिवश्रीमतीशीलासिन्हाएवंसैकड़ोंकीसंख्यामेंस्काउटऔरगाइडनेउन्हेंपुष्पांजलिअर्पितकी।