भारतीय शिल्प व्यापार मेला आज, एसडीएम करेंगे उद्घाटन

खूंटी:क्रिसमसऔरनववर्षकेमौकेपरउरावमहिलाविकाससमितिद्वारा14से25दिसंबरतकस्थानीयकचहरीमैदानमेंभारतीयशिल्पमेलाकाआयोजनकियाजाएगा।अनुमंडलपदाधिकारीप्रणवकुमारपालऔरकार्यपालकदंडाधिकारीरवींद्रगागराईशुक्रवारकोसंध्याचारबजेसंयुक्तरूपसेमेलाकाउद्घाटनकरेंगे।गुरुवारकोमेलापरिसरमेंआयोजितप्रेसवार्तामेंमेलाकीआयोजकफूलमनीटोप्पोऔरसंयोजकअजितभकोड़ियानेबतायाकिमेलामेंभारतसरकारकेहस्तशिल्पविभागकेलगभग75शिल्पकारअपने60हजारसेअधिकउत्पादोंकीप्रदर्शनीऔरबिक्रीकरेंगे।इनमेंअसमकीबासकलाकृति,नगालैंडकीड्राईफ्लावर,कोलकाताकाजूटबैग,लखनऊकाचिकनवर्क,गुजरातकाबंधनीसूट,कच्छकीचादरें,कश्मीरकेकंबल,उत्तराखंडकीज्वेलरी,कानपुरकीआयुर्वेदिकदवा,राजकोटकाकिचनवेयरसहितअन्यकईतरहकेउत्पादमेलेमेंउपलब्धरहेंगे।बतायागयाकिमेलापरिसरमेंमहिलाओंकेविशेषरूपसेराजस्थानीकैंटीन,गुजरातीकैंटीनपनीरटिक्का,चाटआदिकीव्यवस्थाआयोजकोंद्वाराकीजाएगी।साथहीझूलेऔरसास्कृतिककार्यक्रमोंकाभीआयोजनकियाजायेगा।संास्कृतिकआयोजनसमितिकेअध्यक्षदीपकसिंहनेबतायाकिमेलाकेदौरानहरदिनशामचारबजेसेरातआठबजेतकसास्कृतिकसंध्याकाआयोजनकियाजाएगा।इसमेंशहरकेस्कूलोंकेबच्चेअपनीप्रतिभाकाप्रदर्शनकरेंगे।मौकेपरराजेंद्रसिंह,महेंद्रसिंह,वसीमअहमद,संदीपकुमार,संतोषराम,सुखदेवकुमार,ऋषिकेषतिवारी,कपिलराय,अजययादव,सुवीरविश्वास,मूर्तिदेवमुंडा,प्रियाकेरकेट्टा,अमरमुंडा,मनीषामुंडा,सोनूलोहरा,इजहारअहमद,चितरंजनकुमार,मनीषयादवआदिभीमौजूदथे।