भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनी कुलवंत कौर

जासं,होशियारपुर:जिलाभाजपाअध्यक्षनिपुणशर्मानेप्रदेशाध्यक्षअश्वनीशर्मा,जोनलप्रभारीसुभाषशर्मा,जिलाप्रभारीविनोदशर्मासेविचार-विमर्शकरकेकुलवंतकौरकोजिलाभाजपाउपाध्यक्षनियुक्तकियागयाहै।निपुणशर्मानेनवनियुक्तजिलाउपाध्यक्षकुलवंतकौरकोशुभकामनाएंदेतेहुएकहाकिइनकेनेतृत्वमेंजिलाभाजपामेंमातृशक्तिअपनाविशेषयोगदानदेगी।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!