बाबू वीर कुंअर ¨सह थे महान योद्धा : श्यामनारायण

मेदिनीनगर:बाबूवीरकुंअर¨सहएक महानयोद्धाथे।उन्होंनेराष्ट्रीयस्वाभिमानकीसुरक्षाकेलिएअंग्रेजोंसेडटकरलोहालियावअंग्रेजोंकेदांतखट्टेकरदिए।उक्तबातेंप्रदेशकांग्रेसकमेटीशिक्षाप्रकोष्ठकेराज्याध्यक्षश्यामनारायण¨सहनेकही।वेसोमवारकोदुर्गामंडपप्रशालमें प्रबुद्ध नागरिकोंकीआयोजितबाबूवीरकुंअर¨सहजयंतीसमारोहमेंबोलरहेथे।इससेपूर्वसभीनेबाबूवीरकुंअर¨सहकीतस्वीरपरमाल्यार्पणकरकार्यक्रम की शुभारंभकिया।¨सहनेकहाकिदुनियाकेइतिहासमें80वर्षकीउम्रमेंराष्ट्रकीमर्यादा की हिफाजतकेलिएइसतरहसंघर्षकरनेवालादूसरायोद्धादिखाईनहींदेता।कहाकिवीरकुंअर¨सहसेप्रेरणालेकरसदैवअत्याचारऔरअन्यायकेलिएलड़तेरहनेकीहमेंप्रेरणामिलतीहै।कार्यक्रमकीअध्यक्षताश्यामबिहारीदूबेवसंचालनविकास कुमारनेकिया।मौकेपरमौजूदबारएसोसिएशनकेअध्यक्षगिरजाप्रसाद¨सह,पूर्वअध्यक्षबलरामतिवारी, पूर्ववार्डपार्षदलंगटू¨सह, अभिषेक¨सह,राजेश्वरप्रसाद¨सह,प्रबल¨सह,गणेशरवि,रामाशीषपांडेय,कुशकुमाररवि,बिटूपाठक,राजेशचौरसिया,बसंत¨सह,शमीमअहमदराईन,विद्या¨सहचेरोआदिनेबाबूवीरकुंअर¨सहकीजीवनीपरप्रकाशडाला।बाक्स:मोर्चानेमनाईवीरकुंवर¨सहजयंतीमेदिनीनगर:बेरोजगारसंघर्षमोर्चानेसोमवारकोजिलाकार्यालयमेंवीरकुंवर¨सहजयंतीसमारोहकाआयोजनकिया।इसकीअध्यक्षतामोर्चाकेअध्यक्षउदयरामनेकी।सबसेपहलेवीरकुंवर¨सहकेचित्रपरमाल्यार्पणकरकार्यक्रमकाआगाजकियागया।मौकेपरउदयनेकहाकिवीरकुंवर¨सहसिपाहीविद्रोहकेक्रांतिदूतथे।वेएकमहानयोद्धाकेसाथ-साथप्राकृतिलोहपुरूषथे।उन्होंने80वर्षकीउम्रमेंअंग्रेजोंकेखिलाफआंदोलनकिया।आजदेशमेंजरूरतहैआतंकवादऔरउग्रवादकेखिलाफलड़ाईलएउ़नेकी।मौकेपरसंजयकुमार,रामनरेशमहतो,राजेंद्रप्रसाद,अनिलराम,कामेंद्र¨सह,प्रयाग¨सह,अजीतकुमार,विजयराम,निरंजनराम,विकासकुमार,प्रेमकुमार,सुशीलकुमारआदिनेअपनेविचारव्यक्तकिए।रामयादनेधन्यबादज्ञापनकिया।