2019 में पूर्ण बहुमत से बनेगी मोदी सरकार

सीतामढ़ी।अस्पतालरोडस्थितस्वच्छताप्रकोष्ठकार्यालयमेंभारतीयजनतायुवामोर्चाकीबैठकउपाध्यक्षपंकजतिवारीकीअध्यक्षतामेंहुई।इसमेंभाजपाकेराष्ट्रीयअध्यक्षअमितशाहकापटनामेंभव्यस्वागतकिएजानेकानिर्णयलियागया।जिलाउपाध्यक्षतिवारीनेकहाकिपटनाकीधरतीपरभाजयुमोकेप्रदेशअध्यक्षनीतिननवीनकेनेतृत्वमेंपार्टीकेराष्ट्रीयअध्यक्षकाभव्यस्वागतकियाजाएगा।जिलाध्यक्षचुनचुन¨सहकेनेतृत्वमेंमोर्चाकेसभीपदाधिकारीपटनाप्रस्थानकरेंगे।राष्ट्रीयअध्यक्षपूरेप्रदेशकेजिलापदाधिकारीएवंशक्तिकेंद्रप्रभारियोंकेसाथबैठककरेंगे।2019मेंफिरसेपूर्णबहुमतकेसाथकेंद्रमेंनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंसरकारबनेगी।लोकसभाकाचुनावदेशकेगौरव,विकासकीधार,अबकीबारफिरमोदीसरकार,केसंकल्पकेसाथलड़ाजाएगा।जिलाप्रवक्ताआग्नेयकुमारनेकहाकिप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंदेशकासर्वांगीणविकासहुआहै।देशकीआंतरिकएवंविदेशनीतिऐतिहासिकहै।विश्वमानचित्रपरभारतकीपहचानबनीहै।बैठकमेंनगरअध्यक्षगोपालकुमार,स्वच्छताप्रकोष्ठअवनीशकुमार,सहसंयोजकअविनाशकुमारएवंकार्यसमितिसदस्यअनुरागकुमारसहितकईकार्यकर्तामौजूदथे।इधर,शहरस्थितपूर्वमंत्रीसुनिलकुमार¨पटूकेआवासपरसीतामढ़ीविधानसभाकेसभीमंडलअध्यक्षोंकीबैठकडुमराग्रामीणपश्चिमीकेअध्यक्षहरिकिशोरसाहकीअध्यक्षतामेंहुई।इसमेंसभीपंचायतोंकेशक्तिकेंद्रप्रभारियोंकामनोनयनकियागया।वहीं,विशेषसहयोगराशिकाकूपनएवंरुपयेजमाकरायागया।भाजपाकेवरीयउपाध्यक्षप्रो.उमेशचंद्रझानेकहाकि12जुलाईकोपटनाकेगांधीसभागारभवनमेंराष्ट्रीयअध्यक्षअमितशाहशक्तिकेंद्रप्रभारियोंकेसाथबैठककरउन्हेंसंगठनकाकामकरनेकागुरसिखाएंगे।मौकेपरमहेशसाह,अर¨वदगिरी,विधानसभाविस्तारकअर¨वदतिवारी,लक्ष्मणप्रसादसिन्हा,राजाराम¨सह,यदुवीर¨सह,सुरेंद्रप्रसाद,श्रवणकुमार,रामकिशोर,रामानंदराम,मुन्नीखातून,अताबुलअंसारी,रोहितशर्मा,संजीव¨सह,सुजय¨सहवशिवशंकरप्रसादसहितअन्यमौजूदथे।

क्त्रद्गश्चश्रह्मह्लद्गह्मष्ठद्गह्लड्डद्बद्यह्य:

क्त्रड्ड1द्बक्चद्धह्वह्यद्धड्डठ्ठक्चस्द्बठ्ठद्धड्ड

\द्गद्वड्डद्बद्यद्बस्त्र6

त्‍‌नक्कह्वढ्डद्यद्बष्ड्डह्लद्बश्रठ्ठ6